Tutaj jesteś

Faktoring a wsparcie w okresie wzrostu biznesu

13 marca 2024 Poradnik Faktoring a wsparcie w okresie wzrostu biznesu


Pierwszy okres działania firmy może okazać się szczególnie trudny. Źródłem najpoważniejszych problemów często okazuje się utrzymanie płynności finansowej. Szczególnie dotkliwe okazują się one w przypadku przedsiębiorstw działających w branżach, w których operuje się na długich terminach płatności za towary lub usługi. Na szczęście początkujące firmy mogą skorzystać z narzędzi umożliwiających natychmiastowe uzyskanie części środków za wystawione faktury i wydajniejsze finansowanie bieżącej działalności.

Czym jest faktoring? Jak pomoże nowym firmom?

Faktoring to usługa, w ramach której przedsiębiorstwo może sprzedać nieprzeterminowane wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Polega na przekazaniu przez przedsiębiorcę (faktoranta), który oczekuje na spłatę faktur od swoich kontrahentów, praw do faktur faktorowi w zamian za natychmiastową gotówkę.

Faktor przejmuje odpowiedzialność za wykupioną należność i zajmuje się jej odzyskiwaniem od kontrahenta. Dzięki faktoringowi firma może znacznie poprawić swoją płynność finansową i na bieżąco finansować nowe przedsięwzięcia. Możliwe jest też skorzystanie z dodatkowych usług, takich jak monitoring płatności czy windykacja należności. Więcej na temat mechanizmu działania faktoringu można dowiedzieć się na https://pragmago.pl/.

Faktoring dla nowej firmy – jakie ma zalety?

Za skorzystaniem z faktoringu przemawia wiele argumentów. Z punktu widzenia rozwijającej się firmy najważniejszymi korzyściami okazują się:

  • poprawa płynności finansowej: faktoring umożliwia szybkie uzyskanie środków finansowych, co ma duże znaczenie na początkowym etapie działalności firmy. Dzięki temu może ona terminowo regulować zobowiązania i rozliczać się z dostawcami mediów oraz pracownikami;

  • brak konieczności zaciągania kredytów: Nowe firmy często mają trudności z uzyskaniem tradycyjnych kredytów bankowych. Faktoring stanowi alternatywny sposób na pozyskanie środków bez konieczności zadłużania się;

  • proste procedury: faktoring nie wymaga skomplikowanych formalności. Wystarczy przekazać faktury faktorowi, a ten dokładnie przeanalizuje i wykupi wierzytelności, natychmiast przekazując część ich wartości faktorantowi;

  • indywidualne podejście: umowy faktoringowe są elastyczne i dostosowywane do potrzeb konkretnej firmy;

  • wsparcie w windykacji: faktor przejmuje odpowiedzialność za odzyskiwanie należności od kontrahentów. Firma nie musi więc angażować się w procesy windykacyjne, skupiając się na rozwoju i budowie wizerunku;

  • zwiększenie zdolności produkcyjnych: dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo może zainwestować w rozwój, zakup surowców czy modernizację sprzętu, co przyczynia się do przyspieszenia i usprawnienia rozwoju firmy.

Faktoring a wsparcie w czasie wzrostu biznesu

Jak widać, faktoring może być cennym narzędziem dla nowych firm stawiających pierwsze kroki na rynku. Dzięki niemu mogą skutecznie poprawić płynność finansową, unikając problemów związanych z długimi terminami płatności. Skorzystanie z faktoringu pozwala na elastyczne finansowanie działalności, a także korzystanie z dodatkowych usług, takich jak monitoring płatności czy profesjonalna windykacja należności.

Materiał zewnętrzny

Faktoring a wsparcie w okresie wzrostu biznesu

Redakcja faceci.com.pl

Redakcja to zespół ekspertów posiadających głęboką wiedzę na temat samochodów, motocykli oraz innych pojazdów mechanicznych. Ci eksperci są nie tylko pasjonatami, ale również profesjonalistami w swojej dziedzinie, posiadającymi doświadczenie w różnych obszarach branży motoryzacyjnej.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?