Rozdział:  CALIVITA

KALENDARIUM ZDROWIA

STYCZEŃ
26.01 Światowy Dzień Chorego na Trąd
Światowy Dzień Transplantologii

LUTY
04.02 Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
11.02 Światowy Dzień Chorych
14.02 Dzień Chorego na Padaczkę
23.02 Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

MARZEC
01.03 Światowy Dzień Walki z Otyłością
15-21 Światowy Tydzień Mózgu (autyzm)
18.03 Europejski Dzień Mózgu
22.03 Światowy Dzień Wody
24.03 Światowy Dzień Walki z Gruźlicą

KWIECIEŃ
02.04 Światowy Dzień Autyzmu
07.04 Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Chorego Psychicznie
10.04 Dzień Służby Zdrowia
11.04 Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona
15.04 Dzień Trzeźwości
17-24.04 Tydzień dla Serca
22.04 Światowy Dzień Ziemi
23-29.04 Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
25.04 Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

MAJ
03.05 Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii
05.05 Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
6-12.05 Tydzień PCK
08.05 Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
12.05 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
18.05 Światowy Dzień Rodziny
19.05 Międzynarodowy Dzień Pamięci Zmarłych na AIDS
31.05 Światowy Dzień Bez Tytoniu

18-22.05 Tydzień Walki z Chorobami Tarczycy (trzeci tydzień miesiąca)
26.05-01.06 Tydzień Promocji Karmienia Piersią w Polsce

CZERWIEC
04-24.06 Dni Walki z Rakiem
05-11.06 Tydzień Ochrony Środowiska
23.06 Światowy dzień walki z osteoporozą
26.06 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
27.06 Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

SIERPIEŃ
01-07.08 Światowy Tydzień Karmienia Piersią

WRZESIEŃ
17-18.09 Dni Chorych na Schizofrenię
20.09 Światowy Dzień Mleka
21.09 Światowy Dzień Osób Chorych na Alzheimera
22.09 Europejski Dzień Bez Samochodu
         Sprzątanie Świata
         Międzynarodowy Dzień Osób Niesłyszących
09 Światowy Dzień Serca (Ostatnia Niedziela Września)

PAŹDZIERNIK
MIESIĄC PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
01.10 Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C
Światowy Dzień Świadomości o Zapaleniach Wątroby
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
04.10 Światowy Dzień Onkologii
10.10 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
12.10 Światowy Dzień Walki z Reumatyzmem
14.10 Światowy Dzień Spirometrii
15.10 Międzynarodowy Dzień Niewidomych – „Dzień Białej Laski”
16.10 Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem
18.10 Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy
20.10 Światowy Dzień Osteoporozy
24.10 Europejski Dzień Otyłości

LISTOPAD
03.11 Światowy Dzień Mężczyzn
14.11 Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
16.11 Światowy Dzień Tolerancji
Trzeci czwartek listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
19.11 Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)
20.11. Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
21.10 Światowy Dzień Życzliwości
22-26.11 Dni Krwiodawstwa
25.11 Światowy Dzień Pluszowego Misia
 

GRUDZIEŃ
1.12 Światowy Dzień Walki z AIDS (WHO)
1-07 Europejski Tydzień Autyzmu
1-10 Dni Walki Gruźlicą i Chorobami Płuc
03.12 Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
05.12 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – Dzień Pomocy Cierpiącym
10.12 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
    i     Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka